Khắc phục lỗi kết nối khi sử dụng FOT 

Các bạn nào dùng FOT bị thông báo "Lỗi kết nối, vui lòng kiểm tra đường truyền hoặc liên hệ tác giả." thì hãy làm theo hướng dẫn sau.
Vào Network thay đổi dns lại thành 208.67.222.222 , 208.67.220.220 hoặc 8.8.8.8 , 8.8.4.4 . Nếu vẫn bị lỗi trên thì reset lại máy nhé.