Mẫu một số ký tự đặc biệt trong game (nguồn : sưu tầm)